ДОГОВІР НА ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ПРОДУКТ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Київ від "21" липень 2020

"ФІЗІЧНА ОСОБА-ПІДПРЯМЕЦЬ АСТАФЬОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" (Детальніше

"Виконавець") в особі режисера Астаф'єва Андрія Олександровича (Астафичов Андрій Олександрович) з одного боку і прийняв пропозицію, постійно

розміщена в мережі Інтернет за мережевою адресою https://asta.academy,

користувач сайту https://asta.academy в інтернеті, підсумував

цей договір купівлі-продажу інформаційно-консультаційного продукту про

Наступні.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цьому договорі на здійснення інформаційно-консультаційних

продукту (навчальної програми), якщо інше безпосередньо не випливає з тексту, наступне:

терміни матимуть такі значення:

"Уроки" Надання інформаційно-консультаційних послуг, що проводяться

через віддалений доступ через інтернет, що проходить по платформі

https://softbook.app / у вигляді перегляду відео, вивчення інформації

матеріали, повідомлення та інші форми. Урок може включати

можливість надання зворотного зв'язку особі, що надає інформацію -

консультаційні послуги.

"Угода" Ця угода на реалізацію інформаційно-консультаційних

Продукт.

"Виконавець" "ФІЗІЧНА ОСОБА-ПІДПРЯМЕЦ АСТАФІЧОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ", код ІНН: 

3233804819, Юридична адреса:

79060, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЕВ, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, БУДИНОК 58, КВАРТИРА 45

"Клієнт" Будь-яка дієздатна фізична особа, індивідуальний підприємець

або юридична особа, яка прийняла цю публічну оферту.

"Об'єкт реалізації" Інформаційний курс/уроки.

"Споживач" Фізична особа, що освоює зміст Інформації

курс/уроки, участь в яких оплачується Замовником. Виконавець надає

послуги, що надаються предметом цієї Угоди,

«Лектор» є фізичною особою/представником юридичної особи, що складається з

Виконавець у трудових та/або цивільно-правових відносинах, через

відеозаписи виступів яких на Інформаційному курсі/уроках до

Споживачі інформуються про зміст курсу.

"Сайт" Набір програм для електронних комп'ютерів та інших

інформація, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої

надається через Інтернет за мережевою адресою https://asta.academy, а також виведені домени третього і вищого рівнів.

«Замовити» Запит, виданий Замовником на інформаційні та консультаційні послуги Замовником або зазначеними ним Споживачами.

"Сторони" Виконавець і Замовник.

"Повідомлення про укладення Договору" Повідомлення, надіслане Виконавцем,

споживачеві та підтверджує факт укладення Договору, а також містить

інформація, необхідна споживачеві для отримання Об'єкта реалізації.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

2.1. Предметом цієї Оферти є відшкодоване надання Замовнику

інформаційно-консультаційні послуги відповідно до п. 2.1.1. Пропозиції.

2.1.1. Інформаційно-консультаційні послуги включають проведення

інформаційні курси/уроки, перевірка домашніх завдань куратором,

надання інформаційних матеріалів, продаж електронних товарів

(текст, аудіо, відео). Повний перелік послуг міститься в Додатку до

Пропонують.

2.2. Замовник, приймаючи Договір та додаток до нього, підтверджує, що

надає персональні дані Споживача за його згодою. Виконавець не несе

відповідальність, у разі незаконної передачі Персональних даних Замовником

третьої особи.

2.3. Термін надання інформаційно-консультаційних послуг становить 1,5

(півтора) календарних місяців з дати початку курсу.

2.3.1.Виконавець повідомляє Замовника про дату початку курсу не пізніше 7

(сім) календарних днів до його початку, надіславши листа на адресу

Електронна пошта.

2.4. Термін доступу до Інформаційних матеріалів Виконавця становить 1 (один)

календарний рік з дати початку курсу;

2.5. Виконавець має право змінювати зміст матеріалів у будь-який час та

умови цієї публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення

координації з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов

сайти уроків, включаючи, але не обмежуючись ними: https://asta.academy

але не менше ніж за один день до набрання ними чинності.

3. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ. РОБИТЬ.

3.1. Даний договір є публічною офертою Виконавця і містить всі істотні умови договору на надання інформаційно-консультаційних послуг.

3.2. Акцепт цієї публічної оферти є здійсненням Замовником

оплата Замовлення відповідно до умов цього договору. З

надходження коштів в оплату послуг, що надаються на поточний рахунок

Виконавцем цей договір вважається укладеним між Замовником та

Виконавцем.

3.3. Доступ Замовника до Інтернет-ресурсу на веб-сайті https://asta.academy,

 здійснюється шляхом оформлення замовлення.

3.4. Оформлення Замовлення здійснюється шляхом здійснення наступних

Послідовні дії:

3.4.1.Відкриття форми замовлення, натиснувши на кнопку «Купити зараз» на

сторінка https://asta.academy

3.4.2. заповнення електронної форми із зазначенням імені (імені) Замовника,

контактний номер телефону та адреса електронної пошти, а також вибір валюти для оплати

обмінний курс (гривня, долар США);

3.4.3. відправка форми Замовлення, натиснувши на кнопку «Купити»,

розташована всередині форми.

3.5. Надання доступу до Інтернет-ресурсу на сайті

https://asta.academy вважається завершеною, після

надсилання логіна та пароля для входу в особистий кабінет 

3.6. До моменту оформлення Замовлення та прийняття Оферти Замовник зобов'язується

Бачити:

3.6.1.повна інформація про курс, розташований на сайті

https://asta.academy;

3.6.2.ПІБ та контактні дані Виконавця. Вказаний

інформація знаходиться в цьому договорі;

3.6.3.by цей договір (публічна оферта).

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1.Надати Замовнику персональний доступ до Інтернет-ресурсу на сайті

https://asta.academy, створити умови для отримання

інформаційно-консультаційні послуги Замовника.

4.1.2.Надати куратору перевірку домашнього завдання, передбаченого в процесі

надання інформаційно-консультаційних послуг;

4.1.3. надавати інформаційні матеріали, передбачені в процесі

надання інформаційно-консультаційних послуг;

4.1.4. зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Замовника, коли

надання інформаційно-консультаційних послуг за цим договором;

4.1.5. дотримуватися вимог законодавства щодо обробки, передачі та

захист персональних даних Клієнта.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1.В односторонньому порядку змінити назву Уроків, їх кількість, розклад

проведення уроків;

4.2.2. відмовитися від надання послуг Замовнику, який надав Виконавцю

недостовірні дані, а також Замовнику, який порушує пункт 5.2. Пропозиції;

4.2.3.залучати третіх осіб для надання послуг відповідно до цього Договору

осіб без згоди Замовника. У цьому випадку Виконавець несе відповідальність за

дії третіх осіб при наданні послуг, як для власних;

4.2.4. самостійно формувати склад викладачів, які беруть участь у створенні

уроки;

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1.після вибору послуги, прийняття цієї публічної оферти та оплати в повному обсязі

сфери інформаційних та консультаційних послуг, дотримуватися встановлених

Розклад уроків, дотримуйтесь рекомендацій і вимог Виконавця в рамках

надання послуг за цим договором;

4.3.2.Надати Виконавцю актуальну інформацію для напрямку

Замовнику інформаційних матеріалів, а також для оперативної комунікації з Замовником в

в рамках надання послуг за цим договором;

4.3.3.не записувати уроки, консультації та інші види діяльності,

здійснюється Виконавцем в рамках надання послуг за цим договором.

Послуги надаються для особистого користування Клієнтом. Ніколи

передача даних про доступ до інформаційно-консультаційної програми

третім особам для їх спільного використання без спеціального дозволу

Художник. Виконавець залишає за собою право відключитися від участі в Уроках

особа, яка вказала неправильні відомості про доступ або вказала відомості про доступ

учасник, який вже присутній на уроках.

4.3.4.In разі пропуску Уроків з незалежних від Виконавця причин Замовником

не мають права вимагати повторного доступу до Уроків або доведення до його уваги

інформація, що міститься в уроці, в іншій формі. При цьому інформаційно-консультаційні послуги вважаються наданими належним чином.

4.4. Замовник має право:

4.4.1.Під час уроків Замовник має право задавати питання, пов'язані з

зміст уроку, використовуючи відповідні технологічні можливості

сайти, якщо інше не зазначено в Повідомленні про укладення Договору.

Такі обмеження можуть бути накладені на всі або частину уроку.

4.4.2. Замовник самостійно забезпечує себе обладнанням, необхідним для

завантаження та використання інформаційного курсу, з мінімальними технічними

характеристики, зазначені в Повідомленні про укладення Договору.

4.4.3. звернутися до Виконавця з письмовою заявою про перенесення термінів

надання платних послуг за цим договором з додатком підтверджуючого

неможливість отримання документів: довідки про перебування в стаціонарі, про

стихійних лих, а також інші події, які унеможливлюють отримання

Замовник послуг, передбачених цим договором. Зазначений запит буде

розглядатися Виконавцем за умови, що він подається протягом строку не пізніше 5

календарні дні після дати початку надання послуги відповідно до графіка

поточного місяця.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

5.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за Договором вказується на

сторінка https://asta.academy курсу

5.2. Оплата обраної послуги здійснюється Замовником шляхом зарахування коштів

кошти в порядку 100% передоплати, вибираючи з запропонованого зручного варіанту

Внесок:

5.2.1. кредитною карткою, натиснувши на посилання, надіслане на адресу

e-mail Замовника;

5.3. Знижки в рамках акцій публікуються на сторінці курсу

https://asta.academy. Клієнт має право оплатити обрану послугу

(обмінний курс) з урахуванням знижки тільки в період проведення акції.

5.4. Замовник і Виконавець можуть домовитися про надання Замовнику

індивідуальні умови як для програми курсу, так і для вартості та умов

Внесок.

5.5. Відсутність вимоги повернення коштів відповідно до розділу 7

цієї Угоди означає, що послуги надаються вчасно та належної якості.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Виконавець залишає за собою право закрити доступ Замовника до ресурсу для

отримання інформаційно-консультаційних послуг без повернення коштів у

у разі порушення правил поведінки на платформі та закритій групі, а саме:

розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників від теми

Інформаційний курс, спам, реклама, нецензурні висловлювання,

грубість, образа господаря, служба підтримки або учасників.

6.2. Послуги, передбачені цим Договором, надаються Виконавцем

особисто Замовнику та зазначеним ним Споживачам. Клієнту заборонено передавати

реквізити доступу до ресурсу для отримання інформації та консультаційних послуг

третім особам, а також спільне отримання послуг з третіми особами без

спеціальний дозвіл Виконавця.

6.3. Замовнику забороняється поширювати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати або перепродавати третім особам) в комерційних або

некомерційних цілей інформації, наданої Виконавцем Замовнику та

матеріали, отримані в рамках цього Договору, створюються на його основі

інформаційних продуктів, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим способом

в інший спосіб, ніж для особистого користування.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг

Замовнику з незалежних від Виконавця причин, а саме: зриву робіт

Інтернет-канал, обладнання або програмне забезпечення з боку Замовника.

6.5. Інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем для

до цієї Угоди, не є освітніми послугами, що підлягають

обов'язкове ліцензування. Надання Послуг не супроводжується остаточним

сертифікація та видача документів про освіту.

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ.

7.1. Замовник має право на повернення коштів, сплачених Виконавцю в

якість оплати за надання послуг за договором у разі, якщо він вирішить не

продовжити навчання в перші 5 днів з дати початку терміну служби.

7.2. Клієнт має право подати заяву на повернення коштів вчасно, не

більше 5 днів з дати початку терміну надання послуг (навчальної програми).

Заява про повернення коштів надсилається на електронну адресу сервісу info@asta.academy з

з позначкою "Повернення коштів".

До заяви додаються наступні документи:

Для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Рукописна заява із зазначенням причини повернення; Копія паспорта

Клієнт (для ідентифікації його особистості); Підтвердження оплати інформаційно-консультаційних послуг.

Для юридичних осіб

Рукописна заява із зазначенням причини повернення; МНН, ЄДРПОУ Замовника (тільки для громадян

Україна), копія паспорта Генерального директора Замовника (для його ідентифікації

особистості); Порядок призначення на посаду Генерального директора; Підтвердження оплати

інформаційно-консультаційні послуги.

Заявка Замовника розглядається Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту

дата отримання відповідної заявки. Клієнт, який оформив повернення коштів

кошти позбавляються права отримувати будь-які послуги від Виконавця в майбутньому.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за недотримання наданих

послуги очікуванням Замовника та /або для його суб'єктивної оцінки. Ця розбіжність

очікування та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою

розглянути послуги, що надаються не якісно або не в узгодженому розмірі.

7.4. Оплата Замовником наступного Інформаційного курсу означає

безумовне підтвердження Замовником того, що всі раніше надані

послуги мали необхідний рівень якості і були повністю надані Виконавцем

і отримані Замовником.

7.5. У разі неможливості отримання послуги, яка виникла з вини Замовника, і в

будь-які інші випадки рішення Замовника про відмову в отриманні послуги

(за винятком випадків, передбачених п. 7.1) кошти, перераховані Замовником

ця угода не повертається.

7.6. У разі недотримання умов оплати інформаційно-консультаційних послуг

частинами, узгодженими з Виконавцем, сума, сплачена Замовником, не повертається.

Бути.

7.7. Сума, сплачена Замовником як авансовий платіж за інформаційно-консультаційні послуги, не повертається.

7.8. Незалежно від вивчення Замовником наданих матеріалів

Підрядником, який відвідує індивідуальні та групові консультації,

надані Виконавцем послуги вважаються повністю наданими

Виконавцем і приймається Замовником, якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з

дата відправлення Акту про надання послуг від Замовника не була отримана вмотивованою

письмові заперечення на електронну адресу Виконавця:

info@asta.Академія

Після закінчення цього терміну претензії щодо недоліків у послугах, серед яких:

за якістю, не приймаються.

7.9. Сторони домовилися, що Акт з надання послуг надсилається

Виконавцем на електронну адресу Замовника протягом 3 (трьох) календарних днів

днів з дати закінчення курсу.

7.10. Датою закінчення курсу є останній день навчання відповідно до

розклад курсу;

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Даний договір набирає чинності з моменту прийняття Замовника відповідно до

п. 3.2. договір і діє до повного виконання зобов'язань сторонами.

8.2. Всі суперечки і розбіжності між сторонами вирішуються шляхом переговорів.

8.3. Сторони встановили необхідність дотримання обов'язкового досудового

процедури позову перед зверненням до суду. Термін відповіді на претензію - 30

(тридцять) календарних днів з дати отримання претензії.

8.4. Всі питання, не врегульовані Офертою, вирішуються відповідно до

чинного законодавства України.

9. РЕКВІЗИТИ ПІДРЯДНИКА

FIZICHNA OSOBENA-PIDPRIEMETS

АСТАФІЧОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Регулярний номер регіональної картки платіжної картки платіжної картки та наступні випуски:

3233804819

Юридична адреса:

79060, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЕВ, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, БУДИНОК 58, КВАРТИРА 45

Фактична адреса:

79060, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЕВ, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, БУДИНОК 58, КВАРТИРА 45

Контактні дані:

Телефон: 098-986-41-18

E-mail: info@asta.academy

____

м.п.