ІНН 3233804819

ФІЗІЧНА ОСОБЕНА-ПІДПРЯМЕТС АСТАФІЧОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Липень 18, 2020

Політика обробки персональних даних

1. Загальні положення

Дана політика обробки персональних даних складається відповідно до вимог Закону «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних FIZICHNA OSOBENA-PIDPRIEMETS ASTAFICHOV АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, включаючи захист прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про відвідувачів сайту https://asta.academy

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних з використанням комп'ютерних технологій;

Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Сайт - набір графічних та інформаційних матеріалів, а також комп'ютерних програм і баз даних, що забезпечують їх наявність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://asta.academy;

Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, а також інформаційні технології та технічні засоби, що забезпечують їх обробку;

Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації право власності на персональні дані конкретного Користувача або іншого суб'єкта персональних даних;

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що виконуються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, модифікацію), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами, які організовують і (або) обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується безпосередньо або побічно конкретного або ідентифікованого Користувача сайту, https://asta.academy;

Користувач – будь-який відвідувач сайту https://asta.academy;

Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженої кількості осіб, включаючи публікацію персональних даних в ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави до органу іноземної держави, іноземної фізичної або іноземної юридичної особи;

Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані безповоротно знищуються з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача

Прізвище, ім'я, по батькові;

Адреса електронної пошти;

Номери телефонів;

Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в тому числі cookies) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Google Analytics та інші).

Наведені вище дані далі згадуються в Тексті Політики, об'єднаному загальною концепцією Персональних даних.

4. Цілі обробки персональних даних

Метою обробки персональних даних Користувача є інформування Користувача шляхом надсилання електронних листів; надання Користувачеві доступу до послуг, інформації та /або матеріалів, що містяться на Сайті.

Також Оператор має право відправляти Користувачеві повідомлення про нові продукти і послуги, спеціальні пропозиції і різні заходи. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, відправивши Оператору лист на електронну адресу info@asta.академії з поміткою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги і спеціальні пропозиції».

Знеособлені дані Користувачів, зібрані через сервіси інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту і його контенту.

5. Правові основи обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в тому випадку, якщо вони заповнені і / або відправлені Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на https://asta.academy сайті. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду на цю Політику.

Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера користувача (дозволяється зберігання файлів cookie і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується здійсненням правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для повного дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних сторонніх осіб.

Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких обставин, не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

У разі неточностей в персональних даних Користувач може оновлювати їх самостійно, відправивши повідомлення Оператору на електронну адресу Оператора info@asta.academy з позначкою «Оновлення персональних даних».

Термін обробки персональних даних необмежений. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, відправивши Оператору повідомлення по електронній пошті на електронну адресу Оператора info@asta.academy з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

Перед початком транскордонної передачі персональних даних оператор зобов'язаний переконатися, що іноземна держава, на територію якої передбачається здійснення передачі персональних даних, забезпечує надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися тільки за наявності письмової згоди суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що становлять інтерес щодо обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора по електронній пошті info@asta.academy

Цей документ відображатиме будь-які зміни в політиці обробки персональних даних Оператора. Ця політика діє безстроково, доки її не буде замінено новою версією.